Boeken


 

<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 6 tot en met 10 van 80

 

Leren programmeren in Visual Basic 2017 1/2

Deel:
1 van 2 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 261
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613409
Categorie: Programmeren

Access 2016 1/3

Deel:
1 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 260
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613249
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Microsoft Access 2016 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen bewaard. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.
 
Dit boek biedt je een stapsgewijze inleiding tot Access 2016. Het is een leerboek. Het neemt je bij de hand en voert je binnen in de wereld van databases.
 
In het boek komen de klassieke onderwerpen m.b.t. een databasesysteem aan bod:
 
- creëren van een database,
- maken van tabellen,
- instellen van een primaire sleutel van een tabel,
- sorteren, filteren en zoeken van gegevens,
- ontwerpen van query’s,
- ontwerpen van eenvoudige formulieren
- ontwerpen van eenvoudige rapporten en etiketten,
- relaties tussen tabellen,
- primaire en refererende sleutels,
- samengestelde formulieren,
- rapporten met groepsonderbrekingen,
- …

Access 2016 2/3

Deel:
2 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 299
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613393
Categorie: Office 2016

Extra informatie

In het boek Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht.

Indien je een toepassing maakt in Access, is het belangrijk dat je de juiste gegevens in de juiste tabellen onderbrengt. In dit deel, Access 2016 2/3, leren we in eerste instantie hoe je een toepassing ontwikkelt. We vertrekken van een concreet probleem, normaliseren de gegevens en stellen het gegevensmodel op.

Een greep uit de onderwerpen:

·         Normaliseren van gegevens
·         Aanmaken met een database
·         Importeren van gegevens
·         Geavanceerde query’s

o    Query’s met inner en outer joins
o    Statistische query’s
o    Actiequery’s
o    Kruistabelquery’s
o    …

·         Macro’s
·         Koppelingsbeheer
·         Visual Basic for Applications (VBA)
·         VBA in formulieren
·         VBA in rapporten


Access 2016 3/3

Pagina's: 220
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613423
Categorie: Office 2016

Extra informatie

In het deel Access 2016 1/3 heb je de basisbegrippen van Access geleerd: tabellen, eenvoudige query’s, formulieren en rapporten. Je hebt ook relaties tussen tabellen aangebracht. Je hebt hierdoor ook hoofd- subformulieren en hoofd- en subrapporten kunnen aanmaken.

 

In het tweede deel Access 2016 2/3 heb je geleerd hoe je een toepassing kan bouwen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van macro’s, maar ook van de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). We hebben in dit deel in eerste instantie gewerkt met afhankelijke formulieren. Dit zijn formulieren die gebaseerd zijn op een tabel of query.

 

Je kan ook gebruik maken van onafhankelijke formulieren. In dat geval benader je de tabellen via programmacode. Indien je vanuit een programmeertaal tabellen uit een database benadert, gebruik je hiervoor het objectenmodel ADO (ActiveX Data Objects). Het geeft je ook de mogelijkheid om tabellen, query’s, enz. te creëren via programmacode. Deze benaderingswijze staat centraal in dit derde deel.

 

Je leert in dit deel nog enkele extra technieken die je kan gebruiken in formulieren en rapporten: het maken van een welkomscherm, aanmaken van een uitgebreid zoekscherm, automatisch koppelen van een gegevensdatabase … Je leert ook hoe je een eigen lint ontwerpt.

 

We besteden in dit deel ook aandacht aan de interactie met andere toepassingen. We geven voorbeelden waarin Access samenwerkt met Word, Excel en Outlook.

 

Ook de beveiliging van de gegevens komt aan bod. In Access 2016 staat het Vertrouwenscentrum centraal.

 

Je vindt in de voorbeeldenmap een hoofdstukje waarin we ingaan op de installatie van Access 2016.

 


Excel 2016 1/3

Deel:
1 van 3 Bestel (€ 17,5)
Pagina's: 260
Downloads: CD - Inhoudstafel
ISBN Nr: 9789035613218
Categorie: Office 2016

Extra informatie

Excel 2016 1/3 geeft je een inleiding tot het programma Microsoft Excel 2016. Excel 2016 maakt deel uit van de bundels Office 2016 en Office 365 van Microsoft. In beide bundels zijn ook nog andere pakketten opgenomen: het tekstverwerkingspakket Word, het presentatiepakket PowerPoint, het e-mailprogramma Outlook, enz.

 

Excel is een rekenblad of spreadsheet. Op de gegevens in een rekenblad kunnen berekeningen worden uitgevoerd m.b.v. de gewone rekenkundige operatoren maar je kan ook gebruik maken van talrijke functies. Excel biedt bovendien de mogelijkheid om deze gegevens grafisch voor te stellen. Excel heeft ook tal van mo­gelijkheden m.b.t. eenvoudige gegevensbanken. We spreken van lijsten en tabellen.

 

In het boek komen diverse onderwerpen aan bod: 

 • Basistechnieken

 • Absolute en relatieve celadressen

 • Formules en functies

 • Van werkbladen tot werkmap

 • Lijsten en tabellen

 • Vormgeving

 • Zoeken, vervangen, spellingcontrole, …

 • Importeren en exporteren van gegevens

 • Beveiligen van werkbladen en werkmappen

 • Grafieken

 • Enz.


<< Eerste :: < Vorige :: Volgende > :: Laatste >> Boeken 6 tot en met 10 van 80